Het gesprek Flowers & Sluimers

Think Yes, Think Smart & Think Sustainable

HUN PADEN KRUISTEN ELKAAR OP MEERDERE MOMENTEN IN DE GESCHIEDENIS VAN NIBC. CHRIS FLOWERS (CEO VAN J.C. FLOWERS & CO. EN GROOTAANDEELHOUDER VAN NIBC) EN DICK SLUIMERS (VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN NIBC) ZIJN OP VERSCHILLENDE MOMENTEN IN vERSCHILLENDE HOEDANIGHEDEN NAUW MET ELKAAR EN MET NIBC VERBONDEN GEWEEST. HET ZIET ER NAAR UIT DAT DE WEGEN BINNENKORT DEFINITIEF GAAN SCHEIDEN DOOR DE VOORGENOMEN OVERNAME DOOR BLACKSTONE. EEN MOOI MOMENT VOOR JESSICA MORINVILLE (FINTECH & STRUCTURED FINANCE NIBC IN LONDEN) OM MET BEIDE HEREN STIL TE STAAN BIJ DE GESCHIEDENIS EN DE TOEKOMST VAN NIBC IN DE BANCAIRE WERELD.*

CHRIS FLOWERS

Chris Flowers is al vijftien jaar betrokken bij NIBC doordat J.C. Flowers & Co. in 2005 NIBC kocht en nog steeds grootaandeelhouder is. Flowers was lid van de Raad van Commissarissen van NIBC van 2005-2009. Hij is in 2012 opnieuw benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen tot heden. Chris Flowers is momenteel Chief Executive Officer van J.C Flowers & Co. LLC.

DICK SLUIMERS

Dick Sluimers is sinds 1991 verbonden aan NIBC. Eerst in de Raad van Commissarissen van 1991-1998. Later ook als lid in het bestuur van ABP - dat samen met PGGM een meerderheidsbelang had. In 2016 is Dick weer benoemd tot lid van Raad van Commissarissen en sinds 2019 is hij voorzitter van de RvC.

JESSICA MORINVILLE

Jessica Morinville kwam in 2012 voor het eerst in dienst bij NIBC in Den Haag en kwam in 2019 terug via het Londense F&SF-team. In diverse functies heeft ze inmiddels 11 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Ze houdt zich onder andere bezig met bankkapitaal, hedgefonds, microfinanciering en fintechs.

Jessica begint bij het begin en is benieuwd hoe de situatie was toen de heren voor het eerst kennismaakten met NIBC.

“Voor mij was dat in 1991. Het leven bij de bank was toen echt heel anders, eenvoudiger,” vertelt Dick Sluimers. “NIBC was een kleine bank en werkte vooral in consortia met ABN AMRO, Rabobank en banken buiten Nederland. Bovendien was er veel business door overheidsprogramma’s. In 1999 vertrok de overheid en namen pensioenfondsen de bank over. Vervolgens kocht J.C. Flowers & Co. NIBC in 2005 en daardoor werd de bank een private onderneming. Chris maakte er echt een andere bank van. Tot die tijd had de bank een triple A-status, daarna werd dit moeilijker. NIBC moest vooral lean, mean en efficiënt zijn om te overleven. Chris kan hier meer over vertellen, want ik ben toen vertrokken.”

Chris Flowers vult hem hierop aan; “De bank was in die tijd dat ik erbij kwam al begonnen met haar specialisaties. Het plan was om NIBC naar de beurs te brengen. Door de financiële crisis in 2008 heeft dat uiteindelijk elf jaar geduurd. In de tussentijd is feitelijk niet veranderd. Als je naar de cijfers van 2006 en 2019 kijkt, dan zie je daar uiteindelijk niet veel verschil in. Zoals ze in New York zeggen ‘we made three left hand turns to make a right turn’. Natuurlijk is de organisatie binnen NIBC wel veranderd. Er zijn nieuwe mensen gekomen en nieuwe producten en services ontwikkeld. Als ik naar de cultuur kijk van NIBC is daar overigens ook niet veel gewijzigd. De cultuur was én is ondernemend en wendbaar. Nu meer dan ooit. De Think Yes-mentaliteit helpt NIBC echt om te groeien.”, aldus Chris.

Jessica heeft de crisis zelf meegemaakt en is nieuwsgierig naar de wendbaarheid en de cultuur van NIBC toentertijd. Ze vraagt wat volgens de heren belangrijke momenten in die periode zijn geweest.

Chris vertelt: “NIBC had gedurende de crisis een goed management wat er voor zorgde dat de bank relatief stabiel bleef. Een zeer succesvolle manoeuvre die deze stabiliteit versterkte was het toevoegen van retail deposito financiering. Ik heb het opgezocht; de start van deze activiteiten was op een verrassende datum, namelijk op 9 september 2008. Lehman Brothers ging op 15 september failliet. Dat maakte deze stap wel heel bijzonder.” naar de andere. Door de overname door Flowers is de bank echt anders gaan functioneren. Strategisch gezien was dit een zeer relevante stap die er voor heeft gezorgd dat NIBC de ondernemende bank van nu is geworden.”

Jessica: “Wat is er specifiek veranderd? De financieringslijnen waren verschillend. Maar deden we bijvoorbeeld de corporate banking-activiteiten zoals we die nu doen? Of lag de focus op andere sectoren?”

“Gedeeltelijk was het hetzelfde.”, zegt Dick. “We kijken altijd of we geld kunnen verdienen met specifieke corporate financieringsgroepen en dat wordt voor de aankomende jaren een uitdaging. De grootste verandering is de start in retail business, hier moeten we vertrouwen in hebben. Dat is qua strategie belangrijk. De corporate business is nu namelijk veel moeilijker. Er zijn behoorlijk wat concurrenten die interessante prijzen bieden, maar niet voor NIBC. Het is zaak om kansen te pakken in de juiste sectoren.”

“En het aanbieden van woninghypotheken is hiervan een mooi voorbeeld. Naast het aanbieden van hypotheken op haar eigen boek, doet NIBC dit tegenwoordig ook op een intelligente manier voor investeerders met haar ‘originate to manage’ hypotheken”, geeft Chris aan.

Natuurlijk is Jessica benieuwd naar hoe de geïnterviewden de bank in de huidige situatie en in de toekomst zien.

Chris ziet een positieve toekomst voor NIBC: “Europees bankieren is zwaar geweest voor iedereen. De grootste factor die hierin meespeelt, zijn de rentetarieven. Al jaren is er sprake van dalende rentetarieven en nu zijn ze zelfs negatief. De resultaten van NIBC zijn in deze context heel goed. Er zijn flexibele, niche-georiënteerde producten samengesteld die goed werken. NIBC gaat straks met de mogelijke overname door Blackstone een nieuw tijdperk in. Zo’n investeerder gaat natuurlijk iets toevoegen aan NIBC, ik zie een mooie toekomst. Maar de rentetarieven doen er toe. Rentetarieven hebben meer invloed dan NIBC, J.C. Flowers & Co. of zelfs een investeerder als Blackstone. Ik zie die ontwikkelingen met de rente als belangrijkste factor voor hoe de toekomst eruit gaat zien.”

Ook Dick ziet ondanks het rente-probleem de toekomst erg positief: “Rentetarieven en toenemende kapitaaleisen maken het leven inderdaad moeilijk. Om geld te verdienen moet je een bepaald risico nemen, ook als bank. Met hulp van een nieuwe investeerder als Blackstone wordt de positie van onze bank anders. NIBC zal dan veel meer dan bij J.C. Flowers & Co. kunnen gaan fungeren als platform voor allerlei verschillende activiteiten. In Nederland maar misschien ook in Europa. We gaan interessante strategiemeetings krijgen met Blackstone.”

Jessica: “Dus je ziet een mogelijke overname van NIBC als een positieve stap voor de bank, Dick?”

“Zeker”, Dick is hier heel duidelijk in; “Ik verwacht dat we meer vooruitgang gaan boeken in de richting van minder bankactiviteiten. De bancaire wereld zal een moeilijke tijd hebben. Ik denk dat er nog steeds geld te verdienen valt, maar het is niet eenvoudig om dit op de traditionele manier te blijven doen, kijk maar naar de aandelenkoersen van ABN AMRO en ING. Als Blackstone NIBC overneemt dan zal dat mogelijk veranderingen met zich meebrengen. Maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in. We zijn en blijven ambitieus in de financiële sector en een mogelijke overname zal dit alleen maar versterken.”

Jessica: “Het wordt in elk geval een interessante periode.”

“We zijn al in gesprek met De Nederlandsche Bank,” zegt Dick. “Door de overname zullen we van een listed naar een de-listed bank gaan, waardoor regelgeving verandert. Het wordt dus een ander spel met meer regels voor een kleine bank als NIBC. Maar persoonlijk denk ik dat dat geen kwaad kan, wat vind jij Chris?” Het antwoord van Chris is helder: “Het geeft NIBC het beste van twee werelden. Je bent een klein bedrijf met een enorme aandeelhouder, waar veel kapitaal en kennis zit. Maar met de voordelen van een kleine organisatie, de persoonlijke aandacht, de korte lijnen etc. Dat klinkt als een goede combinatie.”

CHRIS

‘‘Rentetarieven bepalen toekomst bankenwereld.”

Jessica is vanuit haar eigen functie ook nog nieuwsgierig naar de visie op fintechs: “Zien jullie fintechs als een kans of een bedreiging en hoe moet een bank als NIBC hiermee omgaan?”

Chris is hierover heel direct: “Ik zie fintech-lending niet als een bedreiging. Volgens mij zijn veel fintechs niet zo succesvol omdat ze klantdata en de scale of economy van een bank hebben. Om succesvol te worden in consumentenkredietverlening moet je uiteraard effectief zijn met kredietscores, maar zeker ook met klantenwerving én met innen. En om dat goed en efficiënt te doen heb je wel wat bagage nodig. Ik zie zelden dat fintech-kredietverleners interessante niches vinden. Maar dat betekent niet dat ik denk dat het niet kan werken. Voor NIBC kan het een kans zijn op het gebied van samenwerking bijvoorbeeld. Want ik zie zeker wel voordelen bij fintechs.”

Dick antwoord genuanceerd: “Ik denk dat we het belang van data in het fintech-verhaal onderschatten. Kijk bijvoorbeeld naar block chain-technologie, waardoor de hele intermediair-rol van banken zou kunnen verdwijnen. Kijk naar wat er is gebeurd met Airbnb. Door deze nieuwe business lijken de hotels min of meer buitenspel gezet te zijn. Maar toch geloof ik niet dat dat een serieuze bedreiging is voor NIBC. Wij bevinden ons in een relatief kleine markt, waar vooral relaties een grote rol spelen en ik zie niet direct hoe fintechs hierin veel impact kunnen hebben. Maar natuurlijk kunnen en moeten we veel meer gebruik maken van data. Zeker voor retail. Met data hebben we veel meer inzichten in het gedrag van onze klanten en kunnen we ze beter bedienen dan nu. Zonder de juiste automatisering en technologie is het overigens in de toekomst onbetaalbaar om je klanten zo goed te blijven bedienen.”

Jessica wil weten of er lessen geleerd kunnen worden uit de geschiedenis van de bank, die NIBC kunnen helpen in de huidige periode en in de toekomst.

“De lessen die we door de financiële crisis in 2008 hebben geleerd, zijn heel belangrijk. Banken zijn hierdoor veranderd en hebben betere liquiditeit. Het financiële systeem is door de laatste crisis wel veel beter voorbereid op een volgende. De uitdagingen waar we nu met COVID-19 voor staan, kunnen we veel beter managen dan als de financiële crisis er destijds niet was geweest.”, wat betreft Chris.

Dick beaamt dat: “Helemaal mee eens. COVID-19 is ook echt voor de financiële wereld een serieus probleem, maar we managen dat vrij goed.” “Een ander belangrijk issue voor de toekomst is duurzaamheid. Op dit moment zie ik grote instituties zoals pensioenfondsen discussiëren over wat zij verstaan onder investeren in een duurzame economie. En ook het perspectief van NIBC zal zeker veranderen naar duurzaam, daar zijn we al mee bezig. Zeker voor de jonge generatie speelt duurzaamheid een grote rol. Wat voor een soort bank je ook bent, de nieuwe generatie zal vragen wat je doet om dit probleem op te lossen.”

Tot slot vraagt Jessica: “Dus volgens jou helpt de ondernemende en inventieve geest van NIBC om dat verder uit te bouwen?”

Dick: “Ja, maar ook om de bank te positioneren. Om te zien in hoeverre we moeten kijken naar interessante mogelijkheden bij duurzame activiteiten. Het is niet alleen Think Yes, maar ook Think Smart en Think Sustainable. Of je nu een grote klimaat-believer bent of niet, het is duidelijk dat er acties moeten worden ondernomen, nu en in de toekomst. Als we betrokken zijn bij dat soort operaties dan zouden we ons goed kunnen positioneren.”

Dan wendt Dick zeg spontaan tot Chris: “Ik wil graag benadrukken dat het feit dat NIBC de afgelopen jaren de crisis heeft overleefd en nu zo lean en mean is, vooral te danken is aan jou, Chris. Je hebt echt de standaard voor private equity in Nederland neergezet.” “Terwijl er destijds best veel discussie was, of een private equity investering wel goed was voor een bank”, reageert Chris enigszins verrast. “Bovendien hebben we nooit de bedoeling gehad om vijftien jaar bij NIBC te blijven. Toen we de bank kochten hadden we dat natuurlijk niet gepland, maar de crisis kwam er tussen en we moesten de bank daar wel goed doorheen leiden. Overigens heeft het management dat uiteraard vooral gedaan. Ik was zeker wel betrokken, maar ik heb het meeste aan het management overgelaten.”

Dick vult hem enthousiast aan: “Dat is juist goed. Jij voelt aan wanneer je nodig bent. Persoonlijk vind ik dat ik als commissaris vooral toezicht moet houden. Ik moet zelf niet op de stoel van de managers gaan zitten. Eigenlijk is onze belangrijkste rol geweest om een goede managing board aan te stellen. Als supervisor moet je vragen stellen en kritisch zijn en hier en daar adviseren. Dat is de juiste rol en die heb jij voor NIBC met verve vervult.”

*Ten tijde van dit interview, media oktober 2020, waren er nog geen definitieve besluiten genomen in zake de onderhandelingen met investeerder Blackstone. Er is sprake van een getekend merger protocol.