OPRICHTING NIBC

waar alles begon

1944

NIBC is 75 jaar geleden opgericht na de bevrijding. Maar eigenlijk gaat de geschiedenis verder terug. Terug naar de oorlog, naar 1944. Op het Carnegieplein, waar NIBC momenteel gevestigd is stond tot 1944 de opvallende witte Villa Kleykamp. Villa Kleykamp was sinds 1941 door de door de Duitsers gevorderd voor de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters om het Centrale Bevolkingsregister met duplicaten van alle uitgegeven persoonsbewijzen onder te brengen. De Duitsers konden daarmee valse persoonsbewijzen controleren. In april 1944 bombardeerde de Britste luchtmacht dit Bevolkingsregister. Hierdoor werd het leven van veel verzetsstrijders en onderduikers gered. Op de locatie van Villa Kleykamp werd midden jaren zestig het nieuwe kantoor van De Nationale Investeringsbank gebouwd.

1945

NIBC is op 31 oktober 1945 opgericht als Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. (ook wel Herstelbank). Het eerste gebouw waar de Herstelbank zetelde was op Kneuterdijk 6 in Den Haag in het huidige Johan de Witthuis. De doelstelling van het toenmalige NIBC was de financiering van herstel van oorlogsschade en op gang brengen van industrialisatie van Nederland door het verstrekken van middellange kredieten en participeren in aandelenkapitaal van bedrijven. De Staat had 50.3% van de aandelen in handen. De overige 49.7% van de aandelen was in handen van handelsbanken en institutionele beleggers. Later kwamen er ook particuliere beleggers bij.

1955

In 1955 verhuisde NIBC naar een nieuw pand aan de Johan de Wittlaan/Statenlaan. Inmiddels is de naam “Herstelbank” verwijderd van de gevel en staat er een groot hek met beveilig camera’s om het pand. Het pand is in gebruik van International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. NIBC was grotendeels in overheidshanden en hield zich nog steeds bezig met de financiering van de industrialisatie van Nederland.

1966

In 1963 startte de bouw van het huidige hoofdkantoor op het Carnegieplein. Aan de overkant van de straat staat een historisch gebouw: Het Vredespaleis.

Vanaf jaren '70

Vanaf de jaren ‘70 ontwikkelde NIBC zich steeds meer tot investeringsbank. Dat blijkt ook uit de naamswijziging in 1971 naar De Nationale Investeringsbank. NIBC werd financier van de herstructurering van het Nederlandse bedrijfsleven en vanaf de jaren ‘80 werd er ook vaker risicodragend vermogen aan gezonde ondernemingen verstrekt. In deze tijd ontwikkelde NIBC zich van een meer ambtelijke organisatie in een meer commercieel gerichte instelling.

Vanaf het midden van de jaren ‘90 ontwikkelde NIBC zich ook internationaal. De huidige kantoren in België en het Verenigd Koninkrijk zijn in de jaren ‘90 gestart, kantoor Frankfurt is daar in 2005 aan toegevoegd. Vanaf 1999 werd NIBC overgenomen door ABP en PGGM. Dit werd bekrachtigd door de naamswijziging in NIB Capital. Een nieuwe stap in de ontwikkeling van de bank werd gezet door de overname door J.C. Flowers & Co. in 2005. Ook in dit jaar werd een naamswijziging doorgevoerd en wel naar de huidige naam NIBC.